چهارشنبه 2 مهر 1399  
1396/8/4 پنجشنبه
دانشگاه افسری امام علی (ع) - رياضي‌فيزيك، علوم تجربي
رشته‌هاي عمومي نيروي زميني
شامل: مدیریت دفاعی(گرايش هاي :اداري پرسنلي ،دارايي ، آماد،دژبان ، ترابري- مختص کلیه نیروها) ، علوم دفاعي(گرايش هاي: پياده،زرهي،توپخانه صحرايي وموشكها،پدافندهوايي،ش.م.ه،بهداشت ودرمان)،مهندسي دفاعي(گرايش هاي:استحكامات وعمران،الكترونيك،مخابرات وجنگال،مكانيك والكترومكانيك ،مهمات) ، مهندسی نگهداری وتعمیر بالگرد، مهندسی عمران  و خلبانی بالگرد
-------------------------------------------------------
دانشگاه افسری خاتم الانبیاء(ص) - رياضي‌فيزيك، علوم تجربي
رشته‌هاي عمومي نیروی پدافند هوایی

شامل: مهندسي فرماندهي وكنترل (گرايش هاي: اطلاعات عمليات ، كنترل شكاري ، عمليات موشك) ، مهندسي مكانيك (گرايش: تعميرو نگهداري سامانه هاي دفاعي هوايي)، مهندسي برق (گرايش هاي :الكترونيك ،مخابرات)
-------------------------------------------------------
دانشگاه افسری هوایی شهید ستاری - رياضي‌فيزيك، علوم تجربي
رشته‌هاي عمومي نيروي هوایی
شامل: مهندسي نگهداري و تعميرهواپيما ، مهندسي هوافضا ، مهندسي برق(گرايش هاي : مخابرات، الكترونيك،جنگال) ، ترافيك هوايي ، مديريت آماد هوايي،مهندسی رایانه(گرایش:نرم افزار- مختص کلیه نیروها) ، خلباني پهپاد(مختص کلیه نیروها)  و رشته های هوانوردي(گرايش های  :خلبانی شکاری وناوبري هوايي)
-------------------------------------------------------
دانشگاه افسری علوم دریایی امام خمینی(ره) – نوشهر- رياضي‌فيزيك، علوم تجربي
رشته‌هاي عمومي نيروي دریایی
شامل: تفنگدار دریایی ، مهندسي كشتي ، مدیریت وکمیسر دریایی ،مهندسي ناوبري وفرماندهي كشتي ، مهندسی الکترونیک ومخابرات دريايي
--------------------------------------------------
دانشگاه افسری علوم و فنون فارابی- رياضي‌فيزيك، علوم تجربي
علوم كاربردي اطلاعات (گرايش:حفاظت اطلاعات) ، مهندسي برق(گرايش: الكترونيك)