چهارشنبه 7 خرداد 1399  
جهت تکمیل ثبت نام اطلاعات زیر را وارد کنید.
مهلت تکمیل فرم ثبت نام برای تمامی رشته ها تا پایان روز چهارشنبه 18 دی ماه می باشد.
* کد ملی
* کد رهگیری خرید