دوشنبه 28 بهمن 1398  
ضمن آرزوی موفقیت برای قبول شدگان آزمون ورودی دانشگاه های افسری اجا (سال تحصیلی 1400-1399)
به اطلاع می رساند : نتایج اولیه آزمون کتبی از ساعت 18:00 سه شنبه 1398/11/29 در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.
داوطلبان با استفاده از کد ملی و شماره داوطلبی می توانند وضعیت قبولی خود در نیروهای 4 گانه اجا (زمینی - هوایی - دریایی - پدافند هوایی) را مشاهده و بر اساس ردیف نوبت و تاریخ درج شده در جلوی نامشان به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس دفاتر و مرکز معاینات گزینش و استخدام نیروها مراجعه نمایند.